Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2012

Νίκη ή θάνατος

Αργήσαμε αλλά το βγάζουμε καινούργιο βίντεο δράσων και άλλα...Παρακαλούμε οι εχθροί μας μην το δουν..