Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Σώπα όπου να΄ναι θα σημάνουν οι κρεμάλες (2)