Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Δράση συντρόφων - συναγωνιστών (Ρόδος)