Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Θάνατος σε όποιον παρατήσει τον αγώνα (boia chi molla)