Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Μαχητικός Πυρήνας Ηπείρου: Ζήτω οι Α.Μ.Ε.