Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Υπογραφή μας στον Άγιο Παντελεήμονα (Αθήνα)