Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2010

Αυόνομες Ελληνικές Ζώνες στην Κυψέλη