Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 6 Αυγούστου 2010

EΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ Α.Μ.Ε ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

EΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ Α.Μ.Ε ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΝΑΡΧΙΚΕ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ