Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Αυτονομία στην Βόρεια Ήπειρο (Δράσεις αλληλεγγύης)