Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στον Βύρωνα