Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Κάτω τα χέρια απο την πατρίδα μας / Έξω οι Τούρκοι απο το Αιγαίο εδώ και τώρα (Μέρος Α')