Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Συνεργασία αυτόνομων Εθνικιστικών ομάδων Α.Μ.Ε. και Omerta crew Hellas

Οι συνολικές δράσεις συνεργασίας ανάμεσα στους Α.Μ.Ε. και στους αυτόνομους συναγωνιστές των Omerta Crew Hellas