Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Λάρισα: Μέχρι τώρα απλά σας δοκιμάζουμε αλλά σύντομα απλά θα σας τελειώσουμε


Εθνικιστικό αντάρτικο σε πόλεις και βουνά,προδότες θα σας καψουμε ακούστε το καλά,το έθνος μας θα γίνει και πάλι δυνατό και τον ήλιο θα κοιτάμε σε δωρικό χαιρετισμό