Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Λάρσια: Δεν ξεχνάμε - δεν συγχωράμε


Η δράση είναι απο τους συντρόφους στην Λάρισα... Αθήνα - Πάτρα - Ρόδος - Λάρισα - Ήπειρος
Μία ομάδα - Μία ψυχή - Ένας αγώνας -  ΜΙΑ ΝΙΚΗ