Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011

Αυτόνομες Ελληνικές ζώνες: Κάθε δράση είναι μια οργή (Δράση στο κέντρο της Αθήνας)