Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 17 Ιουλίου 2010

ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΗΝ ΓΚΡΑΒΑ ΕΥΓΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΣΤΕΚΙ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ

ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΡΕΖΑΚΙΑ -- ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ -- ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΘΑΡΟ, ΣΩΜΑ ΔΥΝΑΤΟ