Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στον Άγιο Νικόλαο Αττικής ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΑΠΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ