Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Μ.Α.Β.Η. εδώ και τώρα