Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Μαχητικός Πυρήνας Μακεδονίας: Η πρεζοκατάληψη Libertatia θα σβήσει