Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017

Θεσσαλονίκη: η πρεζοφωλιά ''ελεύθερος κοινωνικός χωρος Σχολείο'' γίνεται Εθνικιστικό σχολείο