Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Ε/Σ Ολική Αντίσταση / Το Πρόγραμμα του Μπόχουμ (11 Ιουνίου 1889)