Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στην Γκράβα