Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 23 Δεκεμβρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στον σταθμό της Καλλιθέας