Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

ΕΝΟΣΩ ΑΥΤΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ... / ΕΜΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ....