Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 22 Απριλίου 2017

Αγγελικό πρόσωπο - πάθος ''δαίμονα''