Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

EΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ ΣΑΣ ...... ΣΑΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ........

I lead you to your destiny, I lead you to your grave
Your bones will build my palace, your eyes will stud my crown