Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Κεντρική Μακεδονία: Ζήσε Ανάρχα μου να φας Ξυλίκι

Μίσος για τους Πολιτικούς / Ξύλο στους πολιτικούς

Σας Κρατάμε μια θέση ..