Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Αλληλεγγύη στην Βόρεια Ήπειρο / Ανένταχτοι Μαιάνδριοι Εθνικιστές