Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

Μαχητικός πυρήνας Μακεδονίας: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Θέλουμε εθνικιστές μαθητές και ρεζιλεμένους αντιφάδες