Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Κατέβασμα Αντιφασιστικου πανό / δεν θα αφήσουμε ούτε ανάμνησή σας