Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Το κέντρο της Αθήνας ανήκει στους Έλληνες και στους Ριζοσπάστες Εθνικιστές