Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Ριζοσπαστικός εθνικισμός στους δρόμους του Πειραιά