Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 19 Φεβρουαρίου 2017

Αυτόνομοι Πειραιά: Ριζοσπαστικός εθνικισμός στους δρόμους του Πειραιά - μέρος δεύτερο (Τσάκισμα στους Antifa εδώ και τώρα)