Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Η Κυψέλη ανήκει στους Έλληνες Εθνικιστές
Να ξαναθυμίσουμε το βίντεο στους αντιφασίστες ειδικά της κατάληψης ''Λέλας Καραγιάννη'' που έλεγαν πως στην Κυψέλη οι εθνικιστές είναι ανεπιθύμητοι ότι εμείς ήρθαμε,ξανά και ξανά και ξανά ήρθαν και όλες οι εθνικιστικές ομάδες που μας στηρίζουν..