Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Ημερολόγιο Ριζοσπαστικών Εθνικιστικών Δράσεων (Νο.4)