Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Πανό για Μέτωπο Απελευθέρωσης Βορείου Ηπείρου.

Σε λίγο καιρό σε όλα τα χωριά  της Βόρειου Ήπειρου, οι Αλβανοί θα βλέπουν διάφορα πανό του Μ.Α.Β.Η, τίποτα δεν θα μείνει χωρίς απάντηση.

Το ΜΑΒΗ 3 θα είναι γεγονός