Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2016

Μαχνητικός Πυρήνας Πάτρας Πρεζοστέκι Ανατόπια - Προβολή ταινίας: Once upon a time in Patras / Η είσοδος Κατεστραμμένη