Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες στην Αττική
Συναγωνιστές μας πραγματοποίησαν μία ακόμα δράση στις πολύπαθες γειτονιές του κέντρου των Αθηνών. Η δράση προστίθεται σε όλες τις υπόλοιπες με αφορμή μία ακόμα εκλογική διαδικασία. Τα πολιτικά σκουπίδια επιχειρούν να εξαπατήσουν για ακόμα μία φορά τον ελληνικό λαό. Μάλιστα, παρουσιάζονται ως 'ανθρώπινοι', ότι βρίσκονται δίπλα στον πολίτη... Η πλειοψηφία των βουλευτών αφότου εκλεγούν, δεν καταδέχονται καν να φανούν συνεπείς στα καθήκοντά τους. Κι η κονόμα θα  συνεχιστεί και τα ξαναλέμε την επόμενη φορά. Ούτε ψήφους, ούτε τίποτα.