Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015

Μαχητικός πυρήνας Πάτρας:Σε τροχιά επίθεσης