Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Εθνικιστική εξέγερση / Ζήτω το έθνος - Κάτω το κράτος