Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

Ζήτω η Ε.Ο.Κ.Α / Ζήτω ο Γρίβας Διγενής και οι αντάρτες του