Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ ΜΑΧΗΤΕΣ