Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

Πάτρα πόλη Ελληνική - Πάτρα πόλη εθνικιστική
Οι συναγωνιστές του πυρήνα μας
στην Πάτρα ξαναβγήκαν να διαδώσουν ένα και μοναδικό μήνυμα

Πάτρα πόλη ελληνική - Πάτρα πόλη Εθνικιστική