Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου 2010

Τιμή και δόξα σε έναν αληθινό εθνικιστή