Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες:Η οδός γράφει εξέγερση - δράση στο κέντρο της αθήνας