Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Αμοιβές των 300 της Βουλής... και εσύ ζήσε με 700 ευρώ!