Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Κυριακή, 21 Νοεμβρίου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Δεν σε συγχωρώ - Δεν σε υπολογίζω - Δράση παντού και εσύ κρύψου (Κάτω Πατήσια)