Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2010

Αυτόνομες Ελληνικές Ζώνες: Δράση στα κάτω πατήσια

                                                   Τρέχα ξένε - αναρχικέ και antifa...