Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Σύντομα οι Α.Μ.Ε της γειτονιάς σας και στο σπίτι σας