Ποίος στο σύντροφον απλώνει χέρι, ωσάν να βοηθηθεί· ποίος τη σάρκα του δαγκώνει όσο που να νεκρωθεί.

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

A.M.E (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ)

Καινούργιες δράσεις